Provozní řád kempu

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 

 • při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti
 • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 17:00 hod do 20:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.
 • na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel
 • pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • v objektu se nesmí používat vlastní elektrospotřebiče (rychlovarná konvice, elektrický gril apod.)
 • host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu
 • host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je zhasnuté světlo, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.
 • v celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem.
 • s ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00)
 • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu
 • pobyt se psi je možný pouze po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa.
 • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 12:00 hod. Tuto je povinen řádně uklidit.
 • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů
 • Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě . Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě …. Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
 • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.